İste

Bana göre iletişim, istemekle başlar. İstemek bizi harekete geçirir. İstekler amaç, araç ve sonuç odaklıdır. İstediğini elde etmek için uğraşanlar genellikle başarı elde ederler.

Theodore Roosvelt “İnanmak başarmanın yarısıdır” derken gerçekten istemenin önemini çok güzel vurgulamıştır. İstekli bir şekilde bir işe başladıysak gerisi geliyor. Ve bir bakıyoruz ki o iş bitmiş. Eğer gerçekten isteyip titizlenmişsek sonuç da iyi oluyor.

Yaptığımız ve yapacağımız her şey istemek ile ilgilidir. İstemenin bir şeyi başlatma enerjisi vardır. Eğitimimize, işimize ve birçok şeye isteklerimiz sayesinde başlarız. “Mutluluk, kişinin istek ve arzularını gerçekleştirmesidir.” demiş Bahaeddin Sağlam. İşte bu bize haz ve yeni isteklerimizin peşinde koşma gücü verir.

Dan Rather “Bir kişinin yaşamında öğrenmek zorunda olduğu ders, kendi isteklerinin herkesin istekleri olmadığıdır.” Derken, herkesin yaşamı farklı olduğundan isteklerinin de farklı olacağından bahsetmiştir. Örneğin; Evi olmayan biri ev isterken, evi olan biri farklı şeyler isteyebilir. İstekler kişinin yaşam koşullarına, şartlarına göre de şekillenir.

“Başarılı olmak güçlü bir istek ile başlar.” Demiş Mümin Sekman. Çok da doğru. Ben, kadın doğum doktoruma, normal doğum istiyorum dediğimde, “Bakalım oğlunuz isteyecek mi ? ” demişti. Ben de o an, oğlum da isterse, bu onun ilk başarısı olacak diye düşünmüştüm. Öyle de oldu. İstedi, başardı.

Çocuk büyütürken her istediklerini yapmamak gerekiyor ama istekleri de çok kıymetli. Böylelikle zevklerini, tercihlerini görme ve anlama fırsatı bulup çocuklarımızı daha iyi tanıyoruz.

“İstemeden verme, isteyince de ayağına götürme.” demiş eski yunan şair Cleobulina. Bu cümleyi çocukların dil gelişimi açısından ele alacak olursak; Çocuklarımız yeni konuşmaya başlarken, konuşmaya teşvik etmek amacıyla bir nesneyi göstererek istediğinde vermiyoruz. İstediği şeyi söylemesini bekliyoruz. Bizim bu davranışımız da bir istek. Sonucunda da çocuğumuzu konuşturmayı başarmış oluyoruz.

Güçlü istekler, başarının kapısını açan bir anahtar gibidir. Sadece iki şey gerekir; kendine güvenmek ve başlamak için harekete geçmek.

Başarı, hayatımızın her döneminde olmaz ama herkesin başardığı bir şeyler vardır. Yeter ki sabırla bekle, izle, dene, iste…

Sağlıklı, mutlu günler dilerim size

Saygı ve sevgimle Duyarlı Anne