Özgül Öğrenme Güçlüğü Hakkında

Birçok yerde öğrenme bozukluğu olarak geçen Özgül Öğrenme Güçlüğü, aslında geç ve güç öğrenmedir. Sürekli tekrar, ekipmanların çeşitliliği, yeterliliği halinde güçlük yaşanan konu çözümlenir. Geç de olsa öğrenmenin olduğu yerde, öğrenme bozukluğundan söz edilemez bence.


Özgül Öğrenme Güçlüğü tanısı ancak psiko-pedagojik değerlendirme sonucunda ortaya çıkar. Çocuğumuz, harfleri ters yazıyor, güzel okuyamıyor diye “Özgül Öğrenme Güçlüğü” vardır dememeliyiz. Amma velakin bu gözlemlerimiz de erken tanı için önemli bir yer teşkil eder. Tanıyı Çocuk Psikiyatri Uzmanları, Uzman Pedagoglara yaptırdığı testler sonucunda ortaya koyar. Kesin tanıyı koyan Çocuk ve Ergen Psikiyatrileri, özel eğitim için çocuğu RAM’a (Rehberlik Araştırma Merkezleri’ne) yönlendirir.


Özgül Öğrenme Güçlüğünde okuma ile ilgili olan güçlük, “Disleksidir.” Çocuklar, sesli ve sessiz okuma yaparken zorlanırlar. Güzel, akıcı, anlaşılır okuyamazlar ve kendileri de okuduğunu anlayamazlar. Bunun dışında okuduğunu başka bir yere geçirirken yanlış veya satır atlayarak yazarlar. Yazıları çirkin ve okunaksızdır. 7-8 yaşını geçmelerine rağmen birçok sessiz harfi ters yazarlar. (d ve b, p ve g gibi) Özel çalışmalar, canlandırmalı egzersiz uygulamalarıyla bu durum aşılabilir.

Özgül Öğrenme Güçlüğünün nörolojik temelli bir öğrenme güçlüğü olduğu unutulmadan öğrenciye sabırla ve şefkatle yaklaşılmalıdır. Farklı materyaller ve uzun çalışmalar sonucu öğrenme oluşturulacağı unutulmamalıdır.
Disleksi’nin temelinde sesleri fark etme, çözümleme, harfe dönüştürme, işitsel kısa süreli bellek ve hızlı isimlendirme sorunları vardır.


Disleksi, zihinsel bir yetersizlik olmadığı gibi zeka ile de ilişkilendirilemez. Şöyle ki ben çocukluğunda disleksili olan doktorlar, pedagoglar, öğretim üyeleri tanıyorum. Bunun yanında hepimizin bildiği Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Tom Crouse da disleksili ünlü isimlerden sadece birkaçı.


Özgül Öğrenme Güçlüğü olanlar, yer-yön, zaman-mekan gibi kavramları, saat kafiye, alfabedeki harf dizinini öğrenmede, hatırlamada ciddi sıkıntı yaşarlar. Seslerin yerlerini değiştirirler.(Ekşi~Eşki gibi)


Disleksiye eşlik edebilen diğer öğrenme güçlükleri de şöyledir;


Diskalkuli: Matematik öğrenme güçlüğüdür. Dört işlemi yapmakta zorlanırlar. Aritmetikte kullanılan bazı sembolleri, işaret ve terimleri anlamakta güçlük çeker veya karıştırırlar. Çarpım tablosu ve saat öğrenmek onlar için çok zordur.


Disgrafi: Yazma güçlüğüdür. Yazmada kopukluk vardır. Sınıftaki yaşıtlarına göre yazması yavaştır. Harf, hece, noktalama işaretleri ve yazım kurallarına uymazlar. Yazarken boşluk bırakmaz yahut da bir kelimeyi birkaç parçaya bölerek yazarlar. Ünsüz harfleri ters yazarlar. Ünlü harfleri atlayarak kelime seslerini eksiltirler.


Dispraksi: Motor beceri/Koordinasyon güçlüğüdür. Derinliğe ve uzaklığa bağlı sakarlık sorunları yaşarlar. Solu ve sağı ayırt etmekte zorluk yaşarlar. Yapboz yapmak onlar için çok güçtür. Sürekli eşyalara çarparlar. Sandalyeden düşerler. Denge, organize konularında iyi değildirler. Lakin egzersiz ve beceri eğitimleri ile büyük ölçüde ilerleme kaydedebilirler.


Özgül Öğrenme Güçlüğünü aşmak çok güç değildir. Düzenli ve sürekli özel eğitim ile yaşanılan tüm bu sıkıntılar aşılabilir veya büyük oranda gelişme kaydedilebilir. Öğrenci, veli ve öğretmenin sabırlı olması ilk koşuldur. Güçlüğü yenmek için çok çalışmak, gözlemlemek, tekrar etmek, farklı teknikler, yöntemler denenerek öğrenene kadar beklemek, ödev vermek, kontrol etmek, vazgeçmeden tekrar tekrar denemek gerekir.


“DUYARSAM UNUTURUM,
GÖRÜRSEM HATIRLARIM,
YAPARSAM ANLARIM.” Konfüçyüs


Çocuklarımız canlandırma ve özümseme yapar ise mutlaka bilgiyi öğreneceklerdir. Bize düşen gözlemlemek, beklemek, kontrol etmek, inanmak ve sonsuz sabır göstermektir.

Sevgi ile
Duyarlı Anne